Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
Administracija:


Nedim Talić
direktor
direktor@sportskiobjekti.ba


Telefon: 032/ 209 -709


Fax : 209-708

Mugdim Elezović
pomoćnik direktora za opće i organizacione poslove
mugdim@sportskiobjekti.ba


Alem Hadžibegović
pomoćnik direktora za pravne i kadrovske poslove
alem@sportskiobjekti.ba


Nerma Medarić
tehnički sekretar i poslovi protokola
info@sportskiobjekti.ba


Feđa Jovanović
pomoćnik direktora za ekonomske poslove, razvoj i projekte
fedja@sportskiobjekti.ba


Hasiba Bečić
referent za finansijske poslove
finansije@sportskiobjekti.ba

Knjigovodstveni servis “HB” 
prema javnom pozivu
knjigovodstvo@sportskiobjekti.ba

Kontakt